Podmínky použití

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek na doméně movmi.cz je ALPAM s.r.o., IČ 29198275, se sídlem Všehrdova 487, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika (dále jen „Provozovatel“). Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

 

I. Autorská práva

Obsah webových stránek movmi.cz je chráněn autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Provozovatel je oprávněn uplatňovat majetková práva k těmto webovým stránkám a není-li uvedeno jinak, patří mu veškerá autorská práva k textovému i grafickému obsahu na nich publikovanému. Kopírování a šíření obsahu v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu Provozovatele nezákonné.

 

II. Ochrana osobních údajů

Přístup na webové stránky movmi.cz nebo využití některých funkcionalit stránek může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele, jejichž zpracování podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Více informací o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

 

III. Cookies

Cookies jsou data, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

 

IV. Analytická data

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba využívá informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky a data přenáší servery ve Spojených státech. Google pomocí těchto informací vyhodnocuje užívání stránky a vytváří zprávy o její aktivitě určené pro Provozovatele. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

V. Sledování návštěvnosti

Stránky Provozovatele jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli poskytovány anonymní informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

 

VI. Vyloučení odpovědnosti

Veškeré údaje, vyobrazení a nabídky financování jsou nezávazné a plní pouze informativní účel. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nelze je tudíž považovat za nabídku ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek movmi.cz a jejich obsahu. Dále neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoliv informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti Uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.

 

VII. Odkazy na jiné stránky

Provozovatel neodpovídá za obsah cizích internetových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů na externí internetové stránky zveřejněné na webových stránkách movmi.cz, ani za cizí internetové stránky ze kterých je možné se připojit na internetové stránky Provozovatele.

 

VIII. Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

 

IX. Přístupnost obsahu

Provozovatel prohlašuje, že webové stránky movmi.cz se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Obsahová stránka prezentace je vytvořena v HTML5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 3. Stránky využívají také doplňky vytvořené v Java Scriptu, které ovládají některé interaktivní prvky, zejména Konfigurátor, Kalkulátor. Jestliže nemáte ve svém prohlížeči Java Script povolen, nebudete moci některé funkce webových stránek využít.

 

X. Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé nebo obsahují tisková data a je vhodné jejich stažení nebo vytištění. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

 

XI. Informace o autorovi webu

Webové stránky movmi.cz realizoval a pro Provozovatele spravuje Martin Kůra. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autora e-mailem na marty.kura@gmail.com.