Kalkulátor

Spočítejte si úsporu při vlastní výrobě betonu

MĚSÍČNÍ OBJEM VÝROBY BETONU

 

 

MNOŽSTVÍ A CENY SUROVIN
PRO VÝROBU 1 m³ BETONU

cement

kg

kamenivo I

kg

kamenivo II

kg

voda

l

aditivum I

kg

aditivum II

kg

MĚSÍČNÍ NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ BLEND
LEASINGOVÁ SPLÁTKA NEBO ODPIS TECHNOLOGIE

 

 

PROVOZNÍ MĚSÍČNÍ NÁKLADY VÝROBY

BETON OD EXTERNÍHO DODAVATELE

MĚSÍČNÍ ÚSPORA ČINÍ  
ZA 1 ROK UŠETŘÍTE  

V kalkulátoru jsou přednastaveny modelové hodnoty, které můžete jednoduše upravit tak, aby odpovídaly vašemu objemu výroby, složení betonu a reálným nákladům.
Spotřeba pohonných hmot a energií pro výrobu betonu je již ve výpočtu automaticky zahrnuta, nenavyšujte proto náklady o tuto položku.