Recyklace stavební suti při výrobě betonových bloků

 

Skvělou příležitostí pro využití volumetrických míchačů betonu je také výroba prefabrikátů. V tomto případě je stacionární zařízení BLEND umístěno ve dvoře společnosti, která zpracovává stavební a demoliční odpad.

Do betonu se namísto klasického kameniva přidává drť získaná zpracováním pevných složek stavebního odpadu – betonu nebo cihel. Betonem jsou plněny speciální formy pro výrobu prefabrikovaných betonových bloků. Tímto způsobem producent vynakládá méně prostředků na nákup surovin a  poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce.

ZPĚT